Map Predikaties 2016

audio Ds. K. Veldman 2016-07-03 3 ''Predikatie over Psalm 25''

Schriftlezing: Psalm 25 / Tekst: Psalm 25 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 25 v 2; Ps. 25 v 3 en 4; Ps. 89 v 7; Ps. 25 v 7 en 10

audio Ds. K. Veldman 2016-07-03 1 ''Tweeërlei huwelijk.''

Schriftlezing: Markus 10 v 1 - 16 / Tekst: Markus 10 v 1 - 12 / Zingen: Ps. 84 v 2; Ps. 128 v 1, 2 en 3; Ps. 68 v 13; Ps. 103 v 5 en 9

audio Ds. Britstra 2016-06-28 3 ''Zalig zijn de reinen van hart.''

Schriftlezing: Mattheus 5 v 1 - 12 / Tekst: Mattheüs 5 v 8 / Zingen: Ps. 51 v 5; Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 17 v 8; Ps. 45 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-06-26 2 ''De oorsprong van het kwaad.''

Schriftlezing: Psalm 51 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 3 / Zingen Ps. 119 v 69; Ps. 14 v 1, 2 en 3; Ps. 51 v 2; Ps. 51 v 3

audio Ds W.J. Teunissen 2016-06-26 1 ''Het 2e verzoek van de rijke man in de hel.''

Schriftlezing: Lukas 16 v 19 - 31 / Tekst: Lukas 16 v 27 - 31 / Zingen: Ps. 119 v 53; Ps. 95 v 1 en 4; Ps. 19 v 4; Ps. 89 v 7

audio Ds. B. Reinders 2016-06-19 2 ''De man met de dorre hand door de Heere Jezus genezen.''

Schriftlezing: Lukas 6 v 1 - 11 / Tekst: Lukas 6 v 10 / Zingen: PS. 27 v 3; PS. 68 v 10 en 14; Ps. 72 v 7; Ps. 118 v 8

audio Ds. B. Reinders 2016-06-19 1 ''Een Goddelijke belofte van levensvernieuwing.''

Schriftlezing: Ezechiël 36 v 16 - 38 / Tekst: Ezechiël 36 v 26 en 27 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 25 v 2, 3 en 6; Ps. 108 v 1; Ps. 52 v 7

audio Ds.W.J.Teunissen 2016-06-15 3 ''Stemmen der liefde.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 22 v 6 - 21 /Tekst: Openbaring 22 v 16 en 17 / Zingen: Ps. 132 v 11 en 12; Ps. 45 v 1 en 2; Lofzang van Zacharias v 4; Ps. 63 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-06-12 2 ''De tafel gemeenschap van Christus met Zijn bruid.'' (nabetrHA)

Schriftlezing: Hooglied 1 / Tekst: Hooglied 1 v 12 / Zingen: Ps. 45 v 4; Ps. 72 v 1 en 4; Ps. 36 v 2; Ps. 72 v 2 en 11

audio Ds W.J. Teunissen 2016-06-12 1 ''Het grote verlangen van Gods volk naar de Zaligmaker.'' (Bed HA)

Schriftlezing: Hooglied 1 / Tekst: Hooglied 1 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 89 v 1; Ps. 45 v 1; Ps. 43 v 3 en 5; Ps. 73 v 12 en 13

audio Ds. A. Verschuure 2016-06-09 3 ''De oproep tot bekering.'' (o.u.v. SGP)

Schriftlezing: Handelingen 3 v 11 - 26 / Tekst: Handelingen: 3 v 19 / Zingen: Ps. 45 v 3; Ps. 51 v 2 en 5; Ps. 32 v 1; Ps. 95 v 4

audio Dhr. J. vd Beek 2016-06-05 2 ''Geloofsversterking bij het Heilig Avondmaal.'' (VoorbHA)

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 17 - 46 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 28 / Ps. 22 v 12 en 13; Avondzang v 7; Ps. 23 v 1, 2 en 3; Ps. 35 v 13; Ps. 68 v 10

audio Dhr. J. vd Beek 2016-06-05 1 ''De belofte van de Koning aan Zijn bestreden volk.'' (VoorbHA)

Schriftlezing: Jesaja 33 / Tekst: Jesaja 33 v 17 / Zingen: Ps. 42 v 1 en 4; 10 Geboden v 9; Ps. 72 v 7, 8 en 11; Ps. 89 v 8; Ps. 22 v 14 en 16

audio Ds. Nobel 2016-06-01 3 ''Goddelijk schrift op de muur in de feestzaal.''

Schriftlezing: Daniël 5 v 1 - 8 en 13 - 30 / Tekst: Daniël 5 v 5, 6, 23b en 25 / Zingen: Ps. 135 v 3; PS. 123 v 1; Ps. 62 v 6 en 7; Ps. 149 v 5; Ps. 1 v 4

audio Ds. W.J.Teunissen 2016-05-29 2 ''De 1e pinksterlingen.''

Schriftlezing: Handelingen 2 v 1 - 14 en 37 - 47 / Tekst: Handelingen 2 v 37 en 38 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 116 v 2 en 3; Ps. 87 v 4; Ps. 25 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-05-29 1 ''Het paradijs, de tuin van God.''

Schriftlezing: Genesis 2 v 4 - 17 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 96 v 1 en 8; Ps. 100 v 1, 2 en3; Ps. 119 v 69: Ps. 52 v 7

audio Ds. de Pater 2016-05-25 3 ''De donkere eindtijd.''(ouv SGP)

Schriftlezing: Openbaring 11 1 - 14 / Tekst: Openbaring 11 v 3 / Zingen: Ps. 79 v 4; Ps. 89 v 10 en 11; Ps. 74 v 18 en 19; Ps. 89 v 20

audio Ds. B. Reinders 2016-05-22 2 ''Een drieërlei roep.''

Schriftlezing: Openbaring 22 / Tekst: Openbaring 22 v 17 / Zingen: Ps. 135 v 12; Ps. 45 v 4, 5 en 7; Ps. 42 v 1; Ps. 98 v 4

audio Ds. B. Reinders 2016-05-22 1 ''De heerlijkheid van Gods volk door de inwoning van de Heilige Geest.'

Schriftlezing: Numeri 24 v 1 - 13 / Tekst: Numeri 24 v 5 - 7 / Zingen: Ps. 19 v 5; Ps. 72 v 8, 9 en 10; PS. 68 v 5; Ps. 1 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-05-18 3 ''Binnen of buiten.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: 1 Korinthe 6 v 1 - 11 / Tekst: Openbaring 22 v 14 en 15 / Zingen: Ps. 7 v 6; PS. 120 v 1 en 2; Ps. 119 v 60; Ps. 119 v 82

Go to top